Munkaügyek, diákmunka - téma hozzászólásai
Iránypont Ifjúsági Információs Pont
Betűméret állítása:

Munkaügyek, diákmunka


Létrehozta:
Munkavállalással kapcsolatos témák, felvetések, kérdések helye - akár munkaviszony, akár megbízás, akár más foglalkoztatási formával kapcsolatban merülnek fel

benko marianna
2014-02-26
Kedves Snotra!

Ez nem jogi kérdés, ezért azt javaslom, hogy keresd fel az illetékes munkaügyi központot, illetve önkormányzatot, tőlük kaphatsz tájékoztatást a szociális rendszer támogatási formáiról, továbbá álláslehetőségekről, továbbképzésekről.

A munkaügyi központok rendszeresen szerveznek különböző továbbképzéseket, nyelvi kurzusokat (támogatott formában is), lehetséges, érdemes azok között szétnézni.

Sok sikert, kitartást kívánok az álláskereséshez!

Kedves Tanácsadó! Sajnos elvesztettem az állásomat és a munkanélküli járadékom. Idáig nem találtam csak alkalmi munkáka...
snotra
2014-02-25
Kedves Tanácsadó!

Sajnos elvesztettem az állásomat és a munkanélküli járadékom. Idáig nem találtam csak alkalmi munkákat, sajnos az összes tartalékomat feléltem. Hová tudok fordulni segítségért? Természetesen az első hogy munkát találjak,de az időmet sajnos a valótlan álláshirdetések elvették, én tényleg dolgozni szeretnék, nem segélyekből élni. 27 éves, értelmes lány vagyok, és évek óta dolgozom, nem számíthatok senkire, egyedül vagyok. Mit tud az ember ilyenkor csinálni?

Köszönöm a segítséget!
benko marianna
2014-02-24
Kedves Snotra!

Egyszerűsített foglalkoztatásnak minősül, mely törvény (2010. évi LXXV.) 10.§-a szerint nyugellátásra szerez jogosultságot:

10. § (1) A 7. § (2) bekezdésében említett foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállaló e törvény szerinti foglalkoztatása alapján
a) nem minősül a Tbj. szerinti biztosítottnak,
b) nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot.
(2) A nyugellátás számításának alapja napi 500 forint közteher esetén 1370 forint/nap, napi 1000 forint vagy azt meghaladó közteher esetén 2740 forint/nap.
(3) A 8. § (5) bekezdésében említett személy nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra és álláskeresési ellátásra nem szerez jogosultságot.

De csak az alábbi munkák esetén:
7.§ (2) A személyi jövedelemadó- és járulékfizetési kötelezettségekre az egyszerűsített foglalkoztatás esetén
a) a 2. § 1. és 2. pontjában meghatározott mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén,
b) a 2. § 3. pontjában meghatározott alkalmi munka eseteiben
az Szja.tv. és a Tbj. rendelkezéseit a 8-9. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A szolgálati idő pontos számítását más jogszabályok határozzák meg. A szolgálati idő fennállását igazolni kell majd a Nyugdíjfolyósító felé, erre figyelemmel az alkalmi munkavállalói kiskönyvet meg kell őrizni.

Kedves Tanácsadók! Az lenne a kérdésem, amennyiben korábban alkalmi munkavállalóként foglalkoztattak, (ha jól tudom most e...
snotra
2014-02-22
Kedves Tanácsadók!

Az lenne a kérdésem, amennyiben korábban alkalmi munkavállalóként foglalkoztattak, (ha jól tudom most egyszerű foglalkoztatás) az a ledolgozott évek számába beleszámít, vagy ez egyáltalán valamilyen formában munkaviszonynak számít (annak ellenére, hogy nincs munkaszerződés)?

Köszönöm!
Üdv:Snotra
benko marianna
2013-11-23
Kedves József!

A családi adókedvezmények kiszélesítésére vonatkozó jogszabály-módosítást elfogadta az Országgyűlés, azonban az a Magyar Közlönyben megjelenésre még nem került, ezért pontos információim nincsenek.

Az alábbi oldalon röviden elolvashatod a módosítás tartalmát:

http://www.hirado.hu/Hirek/2013/11/18/18/Elfogadta_az_Orszaggyules_kiterjesztettek_a_csaladi_adokedvezmenyt_.aspx

Kedves Mariann! Érdeklődnék, hogy a családi adókedvezményről szóló törvény jövőre fog-e valamiben változni? ...
kovacsjozsef
2013-11-22
Kedves Mariann!

Érdeklődnék, hogy a családi adókedvezményről szóló törvény jövőre fog-e valamiben változni?

benko marianna
2013-10-31
Kedves Ádám!

A Munka Törvénykönyve alapján a munkaszerződéssel jön létre a munkaviszony. Ugyanakkor az írásba foglalás elmaradása esetén, amennyiben munkát végzel, amit a munkáltató irányít, álláspontom szerint létrejön a munkaviszony.

Erre figyelemmel akár egy napos munkavégzés esetén is jár a munkabér.

Néhány hasznos cikk a témában:
http://ado.hu/rovatok/munkaugyek/a-jogszeruseg-probaja-is-a-probanap
https://jobline.hu/karrierplusz/jobline_magazin/20110207_problemas_probaido

Tisztelt Jogi Tanácsadó(k)! Munkáltatói kötelességek témakörben szeretnék kérdezni. Kérdésem a következő:
nagyadam
2013-10-31
Tisztelt Jogi Tanácsadó(k)!

Munkáltatói kötelességek témakörben szeretnék kérdezni.
Kérdésem a következő:

A munkáltató köteles-e a próbanapokra is munkabért fizetni a munkavállaló felé, abban az esetben, ha végül mégsem kötöttek munkaszerződést.

Tisztelettel: Nagy Ádám
benko marianna
2013-10-04
Kedves Bazsi!

A rendeltetésszerű joggyakorlás jogszabályi elvére is figyelemmel javaslom, hogy mindenképpen jelezd a téves kifizetés a munkáltatód felé (esetlegesen kifejezetten a kifizetésekkel foglalkozó ügyintéző felé), lehetőség szerint írásban, igazolható módon.

Tájékoztatlak azonban, hogy a Munka Törvénykönyve szerint (melynek rendelkezéseit a közalkalmazottak esetén is, bizonyos kivételekkel alkalmazni kell), az alábbiak szerint rendelkezik:

164. § A jogalap nélkül kifizetett munkabér hatvan napon túl akkor követelhető vissza, ha a munkavállalónak a kifizetés alaptalanságát fel kellett ismernie, vagy azt maga idézte elő.

A fenti rendelkezésnek megfelelően 60 napon túl csak a fenti feltételek megvalósulása esetén követelhető vissza tőled a jogalap nélküli illetmény.

Kedves Mariann! Fő- és másodállással is rendelkezem. Főállásomban érint a pedagógiai pályamodell szerinti bérrendezés,...
benko marianna
2013-10-04
Kedves Bazsi!

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 64-65.§§-ai foglalkoznak az életpálya modellel.

A jogszabály az alábbiakat rögzíti:

65.§ (9) A 64-65. §-ban foglaltakat alkalmazni kell
a) a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben
foglalkoztatott tekintetében is.

A pedagógusnak nem minősülő alkalmazottra tehát a fenti esetekben terjed ki az életpályamodell hatálya.

Kedves Mariann! A pedagógusi pályamodellt kiterjesztették a gyermekvédelemre is. Vonatkozik ez a gyermekjólétisekre is? ...
bazsi227
2013-10-04
Kedves Mariann!

Fő- és másodállással is rendelkezem. Főállásomban érint a pedagógiai pályamodell szerinti bérrendezés, mely alapján csökken az eddig kapott kompenzációm. Ennek ellenére én még mindig ugyanazt a kompenzációs összeget kapom. Nem szeretném, ha ezt év végén vissza kellene fizetnem. A kérdésem, hogy ezt az eltérést nekem kell-e jelezni és hova?
bazsi227
2013-10-04
Kedves Mariann!

A pedagógusi pályamodellt kiterjesztették a gyermekvédelemre is. Vonatkozik ez a gyermekjólétisekre is?
benko marianna
2013-09-13
Kedves glaci1106!

A diákmunka-vállalásához általánosságban, bár ez egyes foglalkoztatási formáknál változhat, jogviszony igazolás/iskolalátogatási igazolás kell.

Amennyiben a passzív félév mellett ezeket a felsőoktatási intézmény kiállítja, álláspontom szerint nincs akadálya a munkavállalásnak, de javaslom, hogy a tanulmányi osztályon (illetve a hallgatói önkormányzatnál, amennyiben ők állítják ki az igazolásokat), valamint a leendő foglalkoztatódnál kérj erről részletesebb tájékoztatást.

Kedves Tanácsadó! Az iránt érdeklődnék, hogyan működik a diákmunka-vállalás passzív félév alatt, vagy egyáltalán le...
glaci1106
2013-09-11
Kedves Tanácsadó!

Az iránt érdeklődnék, hogyan működik a diákmunka-vállalás passzív félév alatt, vagy egyáltalán lehet-e így dolgozni??? Válaszotokat előre is köszönöm! :-)
benko marianna
2013-07-08
Kedves Snotra!

Felmondás esetén le kell tölteni a felmondási időt, akkor is, ha a munkavállaló mondott fel, kivéve, ha a felek esetleg másban egyeztek meg.
Közös megegyezés esetén nincs felmondási idő, a munkaviszony abban az időpontban szűnik meg, amiben a felek megállapodtak.

Ha a munkavállaló jogviszony év közben szűnik meg, akkor részére a szabadság arányos része jár; ugyanez igaz akkor, ha ugyanabban az évben új munkaviszonyt létesít - nem veheti ki az összes szabadságát, csak amennyi arányosan arra az időszakra jár.

Álláskeresési járadék jogszabály alapján az alábbiak szerint jár (1991:IV. törvény):
25. § (1) Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki
a) álláskereső,
b) az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap - a 27. § (1) bekezdésében meghatározott - jogosultsági idővel rendelkezik,
c)
d) munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.

Tehát az álláskeresési járadék független attól, hogy milyen okból szűnt meg a munkaviszony.
Az álláskeresési járadék mértéke megállapítása szempontjából lehet jelentősége annak, hogy mennyi ideig állt fent a munkaviszony, illetve, hogy mekkora volt a munkabéred, de önmagában a megszüntetés típusának nem.

Kedves Tanácsadó! Afelől szeretnék érdeklődni, hogy rendes felmondás esetén (amennyiben a munkavállaló szünteti meg a jo...
snotra
2013-07-06
Kedves Tanácsadó!

Afelől szeretnék érdeklődni, hogy rendes felmondás esetén (amennyiben a munkavállaló szünteti meg a jogviszonyt) és közös megegyezés esetén, a munkavállaló kötelezhető-e a felmondási idő letöltésére? Rendes (ha a munkavállaló kezdeményezte) felmondás esetén éri-e valamilyen hátrány a munkavállalót álláskeresési járadék megállapítása esetén? Továbbá, ha még az évi rendes szabadságát nem töltötte le, kivehető-e, esetleges új munkaviszony létesítésénél mi a számítás módja?
benko marianna
2013-07-01
Kedves Ildikó!

A leírásod alapján egyrészt kérdéses, hogy a foglalkoztatód köteles-e egyáltalán bérlapot kiadni.

A leírás alapján ugyanis nem állapítható az meg, hogy munkaviszonyban dolgoztál volna. A jogszabály, valamint a vonatkozó joggyakorlat alapján ugyan nem a szerződés elnevezése, hanem annak tartalma az irányadó, de az általa leírtak alapján nem állapítható meg, hogy a tevékenységed valóban munkaviszonyban és nem megbízási jogviszony keretében végezted.

Márpedig a megbízás esetén mások az irányadó nyilvántartási, számviteli szabályok is.

Álláspontom szerint is mindenképpen szükséges, hogy eljárj a foglalkoztatódnál, és beszerezd a náluk meglévő iratokat, nyilvántartásokat.
A beszerzett iratok birtokában pedig fontos lehet jogi tanácsadást kérni, ugyanakkor, amennyiben tudsz, érdemes lehet könyvelővel is egyeztetni, ugyanis ő lehetséges, hogy tud felvilágosítást adni az iratok alapján a társadalombiztosítási jogviszonyodról.

Kedves Tanácsadó! Egy Szeged melletti általános iskolában dolgoztam 2009/10-es tanévben megbízási szerződéssel, heti 12 ...
major83
2013-06-28
Kedves Tanácsadó!

Egy Szeged melletti általános iskolában dolgoztam 2009/10-es tanévben megbízási szerződéssel, heti 12 órát kellett délelőtt megtartanom. Ekkor kaptam bérlapot, és minden hónap 10.-én át is utalták a számlámra a fizetésemet. Ebben a tanévben szintén megbízási szerződéssel dolgoztam iskolában 2012. 10.08 és 2013.06.15. között, heti 4 angol szakkört tartottam délután, viszont csak kéthavonta, mindig más dátummal, volt, hogy rossz összeget utaltak, illetve semmi elszámoló lapot, bérlapot nem voltak hajlandóak adni,mondván, a megbízási szerződéseseknek az nem jár. Többszöri kérésemre hónapok után adták át a szerződés engem illető példányát, és amikor a jövedelemigazolási lapot kellett volna adniuk január végén, nem találtak, mint dolgozót a rendszerben, így egy másik időpontban kellett visszamennem érte. Még a júniusi fizetéssel tartoznak,ma utalták a májusit. Csak nekem furcsa ez az egész, vagy járjak utána jogi úton is, hiszen gyanús, hogy a társadalombiztosításom sincs rendben. Köszönöm a tanácsot! Ildikó
benko marianna
2013-06-12
Kedves Zsivi!

Amennyiben diákmunka-szövetkezeteknél végzed a munkát, ott általában maga a szövetkezet végzi az adólevonást, így ezzel neked nincs dolgod.

Amennyiben más formában történik a munkavégzés, ott a foglalkoztatás jellege (munkaviszony, megbízás stb.) határozza meg a szabályokat, erre általános választ nem tudok adni. Külön olyan foglalkoztatási forma, hogy "diákmunka", nem létezik.

A foglalkoztatódtól tudsz részletesebb információkat kérni az adózás mértékéről.

Kedves Tanácsadó! Kérdésem az adózással kapcsolatos. A diákmunka után is adózni kell? Ha igen, hány százalékot?
benko marianna
2013-06-12
Kedves Era!

A közszolgálati jogviszony tartalmát a 2011. évi CXCIX. törvény határozza meg, annak 75.§-ától kerültek meghatározásra a felek jogai és kötelezettségei, ott tudod megnézni.

Jelen fórum terjedelmét azonban meghaladja az összes felsorolása, ezért javaslom, hogy az njt.hu portálon jogszabálykereséssel nézd meg a rád vonatkozó rendelkezéseket.

Kedves Tanácsadó! Kérdésem az lenne, hogy ha köztisztviselői kinevezést kapok, az milyen kötelezettségekkel jár, valamint...
Zsivi
2013-06-10
Kedves Tanácsadó!

Kérdésem az adózással kapcsolatos. A diákmunka után is adózni kell? Ha igen, hány százalékot?

Válaszát előre is köszönöm!

era
2013-06-10
Kedves Tanácsadó!

Kérdésem az lenne, hogy ha köztisztviselői kinevezést kapok, az milyen kötelezettségekkel jár, valamint mely jogok illetnek meg ebben a státuszban?

Köszönöm!

Horváth Erika
benko marianna
2013-05-29
Kedves Erika!

Amennyiben a felek között munkaszerződés jött létre és ettől eltérően nem állapodtak meg benne a felmondási időről, akkor igen.

Kedves Tanácsadók! A 30 napos felmondási idő, 4 órás részmunkaidős alkalmazás esetében is érvényes? Üvözlett...
era
2013-05-28
Kedves Tanácsadók!

A 30 napos felmondási idő, 4 órás részmunkaidős alkalmazás esetében is érvényes?

Üvözlettel:
Erika
benko marianna
2013-05-27
Kedves Pillus!

Elsősorban az a kérdés, hogy rendszeres jövedelemre szeretnél szert tenni vagy csak egyszeri alkalom lenne az árusítás.

Ugyanis a hallott adókedvezmény csak abban az esetben áll fent, ha nem üzletszerű, gazdasági tevékenységet folytatsz.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 58.§ pontja ugyanis az ingó vagyontárgy értékesítésével kapcsolatos szja-fizetési kötelezettséget úgy állapítja meg, hogy a bevétel akkor adómentes, amennyiben a fizetendő adó a 32.000,- Ft-ot nem haladja meg. A bevételből a konkrét jövedelmet pedig akként kell megállapítani, hogy a bevételből le kell vonni a dolog megszerzéséből származó költségeket.

Amennyiben azonban üzletszerű a gazdasági tevékenység, tehát rendszeres haszonszerzésre törekszel, nem pedig csak egy-egy alkalommal történik eladás, akkor az szja-fizetési, illetve ekkor már más adózási (pl. áfa) kötelezettség fennállhat.

Üzletszerűség esetén egyébként is több feltételnek meg kell felelni:
- tevékenységi engedélyt kell beszerezni
- adószámot, nyugtát stb.

Ekkor más, a kereskedelemre irányadó jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe kell venni.

A konkrét teendőket csak azután lehet megállapítani, ha eldöntötted, hogy melyik tevékenységi formát kívánod választani. Ebben az esetben az egyes adózási kérdésekben javaslom egy könyvelővel való egyeztetést, különösen a bevallási kérdések miatt.

A garázsvásárokkal, egyszeri árusítással kapcsolatban sok hasznos információt találsz itt:
https://www.facebook.com/notes/gar%C3%A1zsv%C3%A1s%C3%A1rok/gyakori-k%C3%A9rd%C3%A9sek/434454906602174

Vonatkozó rendelkezések:

Szja tv.
11. § (1) Az adót adóévenként be kell vallani. A magánszemély bevallási kötelezettségét a (2) bekezdés szerint önadózással vagy a 14. § rendelkezései szerint munkáltatói adómegállapítás révén teljesíti, annak figyelembevételével, hogy bármely esetben jogosult az összevont adóalapja adójának külön törvény szerint meghatározott részéről rendelkező nyilatkozatot adni.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a magánszemély az adóévben egyáltalán nem szerzett bevételt, vagy kizárólag olyan bevételt szerzett, amelyet nem kell bevallania. Nem kell bevallani azt a bevételt,
b) amely ingó vagyontárgy átruházásából származik, és az éves összege nem haladja meg a 600 ezer forintot, vagy az abból megállapított összes jövedelem nem haladja meg a 200 ezer forintot;

58. § (1) Az ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelmet azon a napon kell megszerzettnek tekinteni, amikor az erről szóló szerződés kelt. Szerződés hiányában a jövedelem megszerzésének időpontjára az általános szabályokat kell alkalmazni.
(2) Ingó vagyontárgy átruházásából származó bevétel minden olyan bevétel - ide nem értve, ha a bevételt a magánszemély egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként szerzi meg, valamint ha a (10) bekezdés rendelkezését kell alkalmazni -, amelyet a magánszemély az átruházásra tekintettel megszerez. Ilyennek minősül különösen az eladási ár, a cserében kapott dolognak a jövedelemszerzés időpontjára megállapított szokásos piaci értéke, valamint az ingó vagyontárgy gazdasági társaság vagy más cég részére nem pénzbeli hozzájárulásként (nem pénzbeli betétként) történő szolgáltatása esetén a vagyontárgynak a társasági szerződésben, más hasonló okiratban meghatározott értéke.
(3) Az ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelmet úgy kell megállapítani, hogy a bevételből le kell vonni az átruházó magánszemélyt terhelő következő igazolt költségeket (kivéve azokat, amelyeket valamely tevékenységéből származó bevételével szemben költségként már elszámolt):
a) a megszerzésre fordított összeget, és az ezzel összefüggő más kiadásokat;
b) az értéknövelő beruházásokat;
c) az átruházással kapcsolatos kiadásokat.
(4) Megszerzésre fordított összeg a vásárlásról szóló szerződés, számla, nyugta, elismervény stb. szerinti érték, cserében kapott ingó vagyontárgy esetében a csereszerződésben rögzített érték. Külföldről behozott ingó vagyontárgy esetében megszerzésre fordított összegnek a vámkiszabás alapjául szolgáló értéket, vagy ha nem történt vámkiszabás, akkor a forintra átszámított számla szerinti értéket kell figyelembe venni. Öröklés esetén az ingó vagyontárgy megszerzésre fordított összege a hagyatéki eljárásban megállapított érték, ingyenes szerzés esetén az illeték kiszabás alapjául szolgáló érték, ez utóbbi hiányában az ingó vagyontárgy megszerzéskori szokásos piaci értéke, és - vagy egyébként - ha az ingó vagyontárgy megszerzésekor adóköteles jövedelemre tekintettel adófizetés történt, ez a jövedelem is a szerzési érték része.
(5) Ha a megszerzésre fordított összeg a (4) bekezdés rendelkezései szerint nem állapítható meg, akkor a bevétel 25 százaléka számít jövedelemnek.
(6) Az ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelem után az adót a magánszemélynek adóbevallásában kell megállapítania és az adóbevallás benyújtására előírt határidőig kell megfizetnie.
(7) Nem kell megfizetni az ingó vagyontárgyak átruházásából az év során együttesen származó jövedelem adójának a 32 ezer forintot meg nem haladó részét.
(8) Ha az ingó vagyontárgy átruházása - kivéve, ha a magánszemély a bevételt egyéni vállalkozói tevékenysége keretében szerzi meg - gazdasági tevékenység [3. § 46. pont] keretében történik, az (1)-(5) bekezdés rendelkezései szerint megállapított jövedelem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül.
(9) Az (1)-(8) bekezdésben foglalt rendelkezésektől függetlenül nem kell a jövedelmet megállapítani az ingó vagyontárgyak átruházására tekintettel megszerzett bevételből - ide nem értve, ha a bevételt a magánszemély egyéni vállalkozóként szerzi meg -, ha a bevétel az adóév elejétől összesítve nem haladja meg a 600 ezer forintot.


Kedves Tanácsadó! Arról szeretnék érdeklődni, hogy ha "garázs-turit"( saját garázsomban árulom a saját holmimat) szeretnék n...
Pillus5
2013-05-25
Kedves Tanácsadó!
Arról szeretnék érdeklődni, hogy ha "garázs-turit"( saját garázsomban árulom a saját holmimat) szeretnék nyitni, akkor milyen fontos jogszabályokat kell figyelembe vennem, illetve kell-e adóznom. A múltkor hallottam erről a tv-ben, hogy bizonyos összegig nem kell adózni. Igaz ez?
Köszönöm a választ!
benko marianna
2013-05-22
Kedves Anna!

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint a családi adókedvezményt az eltartottak számára tekintettel lehet igénybe venni.

Eltartottnak, illetve kedvezményezett eltartottnak az alábbi személyek minősülnek:
29/A.§ (4) Kedvezményezett eltartott
a) az, akire tekintettel a magánszemély a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult,
b) a magzat a várandósság időszakában (fogantatásának 91. napjától megszületéséig),
c) az, aki a családi pótlékra saját jogán jogosult,
d) a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.
(5) Eltartott
a) a kedvezményezett eltartott,
b) az, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető.

Számodra a 29/A.§ (4) bekezdésének van szerepe, amely a családi pótlékra vonatkozó rendelkezésekre utal.

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény az alábbiak szerint rendelkezik:
12. § (1) A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából azt a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket kell figyelembe venni,
a) aki az igénylő háztartásában él, és […]
ab) aki közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, …
14. § Amennyiben a tizennyolcadik életévét betöltött személynek rendszeres jövedelme van, úgy a rá tekintettel vagy a részére megállapított családi pótlék folyósítását a negyedik hónaptól mindaddig szüneteltetni kell, amíg rendszeres jövedelemmel rendelkezik. A szüneteltetés a 12. § (1) bekezdése szerinti számítást nem érinti.

Ezt a Magyar Államkincstár tájékoztatása az alábbiakkal egészíti ki (http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/csaladi_potlek#):
„Rendszeres jövedelemnek kell tekinteni a legalább három egymást követő hónapban keletkezett jövedelmet. A folyósítást a negyedik hónaptól kezdődően kell szüneteltetni.”

A fentiekből álláspontom szerint az következik, hogy amennyiben 3 egymást követő hónapban jövedelmet szerzel, úgy valóban nem lehet utánad családi adókedvezményt igénybe venni. Az órabéres foglalkoztatás ugyanolyan jövedelemnek minősül, mint pl. a hetibéres vagy más jellegű foglalkoztatás.

A fentiek ugyanakkor arra utalnak, hogy ha csak egy vagy két hónapig dolgozol, akkor az nem minősül rendszeres jövedelemnek.

Tekintettel arra azonban, hogy az adójogszabályok értelmezése további kérdéseket vonhat maga után, javaslom, hogy a munkavállalást megelőzően könyvelővel konzultáljatok a kérdésről vagy vegyétek igénybe a NAV tájékoztató rendszerét, akik e-mailben, illetve telefonon is nyújtanak általános kérdésekben tájékoztatást:

http://www.nav.gov.hu/nav/nav_kapcsolat

Kedves tanácsadók! Idén fejezem be a középiskolát, jövőre egyetemre szeretnék járni, de nyáron elvileg nincs tanulói jogvisz...
Anna
2013-05-22
Kedves tanácsadók!
Idén fejezem be a középiskolát, jövőre egyetemre szeretnék járni, de nyáron elvileg nincs tanulói jogviszonyom. Szeretnék dolgozni a szünetben, de édesapám szerint ha dolgozok, akkor nem tudják felvenni utánam a családi adókedvezményt. Igaz ez? Hogy tudnék úgy dolgozni, hogy mégis fel tudják venni az utánam járó kedvezményt? (Van egy általános iskolás öcsém és egy egyetemista bátyám, aki idén tölti be a 20-at, ő nem dolgozik.)
Az órabérben fizetett állás is rendszeres jövedelem?
benko marianna
2013-05-10
Kedves Balázs!

A jogszabály nem rendelkezik arról, hogy különböző munkaviszonyok között ezt a kedvezményt meg lehetne osztani.

Az Szja törvény a megosztást csak több jogosult között teszi lehetővé (pl. férj-feleség, elvált szülők), más megosztási módról nem ír.

Erre figyelemmel erre a kérdésre egyértelmű választ nem tudok adni, javaslom, hogy állásfoglalás-kérelemmel keresd meg a NAV-ot, 30 napon belül adnak felvilágosítást az ilyen és hasonló jogszabály-értelmezési kérdésekben (http://nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/e-ugyfsz.html)

Kedves Marianna! Ön szerint igénybe vehetem-e az 1 gyermekem után járó családi adókedvezményt a mellékállásomra is, ha m...
benko marianna
2013-05-10
Kedves Ivett!

A gyed az alábbi esetekben jár (1997. évi LXXXIII. törvény):

42/A. § (1) Gyermekgondozási díjra jogosult
a) a biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését - a gyermeket szülő anya esetén a szülést - megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,
b) a terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segély igénybevételének időtartama alatt megszűnt, feltéve, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,
és a gyermeket saját háztartásában neveli.

Amennyiben tehát a 1997. évi LXXX. 5.§-a szerint biztosítottnak minősülsz és a fenti feltételeknek is megfelelsz, jár részedre a gyed.

A gyed mértékére vonatkozóan a jogszabály pedig nem állapít meg külön feltételt a különböző jogviszonyok minőségére tekintettel, hanem egységes meghatározást alkalmaz.

Tudomásom szerint, amennyiben pályázat keretében foglalkoztatnak, akkor is meghatározott jogviszonyba lépsz a foglalkoztatóddal. Azaz vagy munkaviszonyban vagy más jogviszonyban (pl. megbízás stb.) látod el a feladataidat. Ebben az esetben általában biztosítottnak minősül a foglalkoztatott személy, de pontos információkat a foglalkoztatód tud ebben a kérdésben adni.

Kedves tanácsadó! Pályázatban való foglalkoztatottság esetén(pl támop) a gyed ugyanolyan módon számolandó, és ugyanúgy...
ivett66
2013-05-08
Kedves tanácsadó!

Pályázatban való foglalkoztatottság esetén(pl támop) a gyed ugyanolyan módon számolandó, és ugyanúgy jár, mint "normál" munkaviszony esetén?
apci
2013-05-08
Kedves Marianna!

Ön szerint igénybe vehetem-e az 1 gyermekem után járó családi adókedvezményt a mellékállásomra is, ha már a főállásomra igénybeveszem? A két tevékenység egymástól független.
Köszönöm előre is a válaszát!
G. Balázs
benko marianna
2013-04-17
Kedves Burkuty!

Álláspontom szerint nem láthatsz el két főállást.

Egyrészt, mert a két állás nem lehet mindkettő főállás :)

Másrészt a Munka Törvénykönyve több kérdésben megállapít maximumot:

A napi munkaidő mértéke max. 12 óra (Mt. 92.§).

A napi pihenőidő (azaz a munkavégzés befejezése és a másnapi munkakezdés közötti idő) max. 8 órának kell lennie (Mt. 104.§).

Továbbá amennyiben meglévő munkaviszonyod mellett új munkaviszonyt létesítesz, a munkáltatódat tájékoztatnod kell és ez is, valamint a meglévő munkaviszonyra vonatkozó szabályok is lehetnek korlátai az új munkaviszony létesítésének.

Természetesen lehetséges, hogy az adott munkakör vonatkozásában lehetőség van ilyen jellegű jogviszonyok létrehozására, de ezt az adott munkára irányadó előírások határozhatják meg, ennek megállapítására pedig jelen fórum kereteinél bővebb információ szükséges.

Javaslom, hogy a munkaviszony létesítésekor erre vonatkozóan mindenképpen kérj a munkáltatódtól információt.

Tisztelt Jogi Szakértő! Az lenne a kérdésem, hogy jogilag lehet-e két főállásom, vagyis két 8 órás bejelentett alkalmazo...
burkuty
2013-04-17
Tisztelt Jogi Szakértő!

Az lenne a kérdésem, hogy jogilag lehet-e két főállásom, vagyis két 8 órás bejelentett alkalmazotti jogviszonyom? Mind a két státusz 8 órás munka lenne. Jelenleg már egy iskolában szerződött alkalmazott vagyok, viszont egy most induló tanodai programhoz felkértek szakmai vezetőnek.

Köszönöm előre is a választ!
benko marianna
2013-04-15
Kedves Pillus!

A munkabérben a felek állapodnak meg a munkaszerződésben, az a szerződés kötelező tartalmi eleme, ezért az alábbi adatok csak tájékoztató jellegűek.

A kötelező bérminimum a legalább középfokú végzettséget igénylő munkaköröknél havibér esetén 114.000,- Ft (390/2012. Korm.rendelet).

A közalkalmazotti illetményalap legkisebb összege 69.000,- Ft, ez fizetési osztályok és fokozatok függvényében emelkedik. A besorolásra a jogviszony létesítésekor kerül majd sor.

Tisztelt Tanácsadó! A múlt héten sikeresen pályáztam egy állásra, amit meg is kaptam. Egy alapítványnál fogok dolgozni, napi ...
Pillus5
2013-04-15
Tisztelt Tanácsadó!
A múlt héten sikeresen pályáztam egy állásra, amit meg is kaptam. Egy alapítványnál fogok dolgozni, napi 8 órában.Az érdekelne, hogy mivel nem állami cég és nem közalkalmazottként fogok dolgozni, előreláthatólag mennyi lesz a nettó keresetem? Főiskolát igénylő munkavégzést folytatok majd, és az alapítvány munkatársa elmondása szerint a közalkalmazotti bértábla lesz a mérvadó a fizetésemet illetően.
Köszönöm a választ.
benko marianna
2013-03-28
Kedves Betti!

A táppénz mértéke a jogszabály szerint a biztosítotti jogviszony fennállásának időtartamához igazodik, nem találtam a jogszabályban olyan rendelkezést, amely szerint veszélyeztetett terhesség esetén más szabályok érvényesülnek.

Az Mt. (2012. évi I. törvény) szerint viszont ebben az esetben viszont betegszabadság nem jár:
126.§ (2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem jár betegszabadság a társadalombiztosítási szabályok szerinti üzemi baleset és foglalkozási betegség miatti keresőképtelenség, valamint a veszélyeztetett várandósság miatti keresőképtelenség tartamára.

Kedves Mariann! Veszélyeztetett kismamaként küldtek táppénzre ettől a héttől. Az a kérdésem, hogy ez milyen különbsége...
RBetti22
2013-03-27
Kedves Mariann!

Veszélyeztetett kismamaként küldtek táppénzre ettől a héttől. Az a kérdésem, hogy ez milyen különbséget jelent a sima táppénzzel szemben? Pl.: van-e ilyenkor előtte 15 nap betegszabadság, emelt összegű táppénz jár-e ilyenkor?

Köszönettel:
Betti
benko marianna
2013-02-28
Kedves Laci!

Amennyiben egyszerű munkavállaló vagy, erre van lehetőség a jogszabály alapján, a munkáltatónál kell kérvényezned.
Amennyiben közalkalmazott vagy közszolgálati tisztségviselő vagy, ezt a munkáltatódnál kell megérdeklődnöd.

Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy lehetséges-e az, hogy a munkahelyemen fizetéskor ne bankszámlára, hanem készpénzben kapj...
alszloar
2013-02-27
Sziasztok!
Azt szeretném kérdezni, hogy lehetséges-e az, hogy a munkahelyemen fizetéskor ne bankszámlára, hanem készpénzben kapjam a fizetésem? Szeretném megszüntetni a folyószámlámat, mert feleslegesnek tartok mindenféle banki költséget, amelyekkel évente több tízezer forinttal megrövidítenek - gyakorlatilag a semmiért. Köszönettel:
Laci
RBetti22
2013-02-22
Köszönöm a választ! Nekem 180 napnál több van, de azt is igazolni kell. Nekem is furán hangzott az Mtk.:) Fociban inkább FTC:D
benko marianna
2013-02-21
Kedves Betti!

A vonatkozó jogszabály a 2011. évi CLVI. törvény 462/B. §-a, amely szerint a szükséges igazolást az adóhatóság állítja ki részedre:

462/B. § (6) A (2) bekezdésben meghatározott kedvezmény érvényesítéséhez szükséges, hogy a munkavállaló az állami adóhatóság által kiállított, 15 napnál nem régebbi igazolással (egy alkalommal) a munkáltató részére igazolja, hogy legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkezik.

Tehát a további információkat az adóhatóság tudja megadni részedre és ott tudod kérelmezni az igazolás kiállítását is egy alkalommal.

Egy észrevétel: A Munka Törvénykönyvének közhasználatú (és jogi) rövidítése Mt. (a félreértések elkerülése végett), az Mtk. inkább fociban ismert :)

Szia! Alkalmazni fognak egy munkahelyen. Az új Mtk. szerint megilleti a munkáltatót utánam a 25 év alatti után járó adóked...
RBetti22
2013-02-19
Szia!

Alkalmazni fognak egy munkahelyen. Az új Mtk. szerint megilleti a munkáltatót utánam a 25 év alatti után járó adókedvezmény.
A munkáltató igazolást kér az eddigi munkaviszonyaimról, hogy ezt a kedvezményt megkaphassa és igazolni tudja jogosságát.
A kérdésem az lenne, hogy milyen igazolást kell igényelnem, melyik szervnél és milyen nyomtatványon? Egyáltalán van erre egy formanyomtatvány, vagy elfogadják a korábbi munkahelyeimről kapott papírok fénymásolatait, esetleg a TB könyvembe írt igazolásokat?

Köszönöm!
B.
benko marianna
2013-02-14
Kedves József!

A családi kedvezmény az összevont adóalap adóját csökkenti. Tehát abban az esetben lehet optimálisan igénybe venni, ha fizetsz akkora adót, hogy a kedvezmény összege levonható legyen. Alább idézem a pontos jogszabályi rendelkezéseket.

Felhívom a figyelmet arra is, hogy magzat esetén csak bizonyos időkorlátban lehet kedvezményt érvényesíteni.

A családi kedvezményt egy eltartott után főszabály szerint egy jogosult veheti igénybe. Lehetősége van azonban arra, hogy a jogosultak megosztják ezt a kedvezményt – azaz akár te, akár a feleséged is igénybe veheti + a különböző munkáltatók között is meg lehet osztani.

A megosztás pontos módját egyrészt a jogosultaknak kell egyeztetniük, valamint külön a munkáltatóknál is be kell jelenteni, hogy ez mekkora mértékben kívánod igénybe venni. Ennek pontos eljárásrendjét a munkáltatód könyvelőivel, illetve bérszámfejtésért felelős munkatársaival tudod leegyeztetni.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezések:
Szjatv. 29/A. § (1) A családi kedvezményt érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját [29. §] a családi kedvezménnyel csökkenti.
(2) A családi kedvezmény - az eltartottak lélekszámától függően - kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként
a) egy és kettő eltartott esetén 62 500 forint,
b) három és minden további eltartott esetén 206 250 forint.
(3) A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult
a) az a magánszemély, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult, kivéve azt a magánszemélyt, aki a családi pótlékot
(4) Kedvezményezett eltartott
a) az, akire tekintettel a magánszemély a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult,
b) a magzat a várandósság időszakában (fogantatásának 91. napjától megszületéséig),
29/B. § (1) A családi kedvezmény ugyanazon kedvezményezett eltartott után egyszeresen vehető igénybe.
(1a) A családi kedvezményt a jogosult arra a hónapra tekintettel veheti igénybe, mely számára jogosultsági hónapnak minősül. Több jogosult esetén az adott jogosultsági hónap után járó családi kedvezményt a jogosultak közösen is igénybe vehetik.
(1b) A jogosult az őt megillető családi kedvezményt - adóbevallásban, munkáltatói adómegállapításban - megoszthatja a vele közös háztartásban élő, jogosultnak nem minősülő házastársával (ideértve különösen a nevelőszülő házastársát), élettársával, ideértve azt az esetet is, ha a családi kedvezményt a jogosult egyáltalán nem tudja érvényesíteni. Azon jogosultsági hónapokra eső családi kedvezményre, amelyre vonatkozóan a jogosult vagy házastársa, élettársa a gyermeket nevelő egyedülálló családi pótlékát igénybe veszi, a megosztás nem alkalmazható.
(1d) Több jogosult vagy a kedvezmény megosztása esetén az igénybevétel feltétele az érintett magánszemélyek - adóbevallásban, munkáltatói adómegállapításban közösen tett, egymás adóazonosító jelét is feltüntető - nyilatkozata, amely tartalmazza, hogy a kedvezményt melyikük veszi igénybe, továbbá a kedvezmény összegének - az összeg vagy a kedvezményezett eltartottak számának felosztásával történő - közös igénybevételére, megosztására vonatkozó döntésüket.


Tisztelt Jogi Tanácsadók! A mai magyar valóság: két állásban is dolgozom, hogy eltartsam kis családomat! Feleségemmel els...
benko marianna
2013-02-14
Kedves Ivett!

Amennyiben főállású kisadózó vagy, úgy biztosítottnak minősülsz, így gyedre jogosult vagy (2012. évi CXLVII. törvény), amennyiben minden egyéb, gyedre vonatkozó feltételnek megfelelsz:

10. § (1) A főállású kisadózó e jogállásának időtartama alatt biztosítottnak minősül, a Tbj.-ben és a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben meghatározott valamennyi ellátásra jogosultságot szerezhet, ezen ellátások számításának alapja havi 81 300 forint. Az állami adóhatóság a 7. § és a 8. § (11) bekezdése szerinti bejelentések adattartalma alapján adatot szolgáltat az egészség- és nyugdíjbiztosítási szervek felé a főállású kisadózó biztosítotti jogállásának időtartamáról és az ellátások alapjáról.
(2) A nem főállású kisadózó - e jogviszonya alapján - biztosítottnak nem minősül, társadalombiztosítási ellátásra és álláskeresési ellátásra jogosultságot nem szerez.

A gyes az 1998. évi LXXXIV. törvény szerint kerül megállapításra az alábbiak szerint, tehát ez nagyjából független a „Kata” minősítéstől:

20. § (1) Gyermekgondozási segélyre jogosult a szülő - ideértve a kiskorú szülőt a 11. § (4) bekezdésében meghatározott esetben -, a nevelőszülő, a gyám a saját háztartásában nevelt
a) gyermek 3. életévének betöltéséig,
b) ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig,
c) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig.
21. § (1) A gyermekgondozási segélyben részesülő személy - ide nem értve a nagyszülőt, az örökbefogadó szülőt a 20/B. § szerinti esetben, továbbá a kiskorú szülő gyermekének gyámját - kereső tevékenységet
a) a gyermek egyéves koráig nem folytathat,
b) a gyermek egyéves kora után heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik,
c) a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat,
d) ikergyermekek esetében a gyermekek egyéves kora után a b) pont szerinti korlátozás nélkül folytathat, azzal, hogy az e pont szerinti feltételekkel keresőtevékenységet folytató személy az ikergyermekek számától függetlenül az egy gyermek után járó összegű gyermekgondozási segélyre jogosult.

Javaslom, hogy az egyes részletszabályoknak való megfelelést a könyvelőddel mindenképpen egyeztesd le.


Kedves Tanácsadó! Arról érdeklődnék, hogy ha egyéni vállalkozó egy fiatal, Kata "rendszerben" akkor gyermekvállaláskor h...
kovacsjozsef
2013-02-13
Tisztelt Jogi Tanácsadók!

A mai magyar valóság: két állásban is dolgozom, hogy eltartsam kis családomat! Feleségemmel első gyermekünket várjuk. Az lenne a kérdésem, hogy a családi kedvezményt igénybe lehet-e venni mindkét állásomban, vagy csak a főállásomban? Kérdésem még, hogy feleségem még dolgozik. Ő is igénybe veheti ezt a kedvezményt? Mitől függ az, hogy az összes 1 gyermekre járó adókedvezményt 62500 Ft-ot igénybe tudjuk venni? (Miért csak havi 10 ezer Ft-ot kapok jelenleg a főállásomban?)

Köszönöm előre is válaszukat!

K. József

ivett66
2013-02-13
Kedves Tanácsadó!

Arról érdeklődnék, hogy ha egyéni vállalkozó egy fiatal, Kata "rendszerben" akkor gyermekvállaláskor hogyan alakul a gyes vagy a gyed?

Köszönöm szépen!
benko marianna
2013-01-26
Kedves Ivett!

Ez a kérdés többek között függ attól, melyik országban vállalsz munkát, az Európai Unión belül vagy kívül, van-e vízumkényszer vagy nincs stb. Teljes mások a feltételek az EU-n belül és kívül, más igazolásokat kell beszerezni stb. Valamint ezt nem csak a hazai, hanem a fogadó állam jogszabályai is befolyásolják, amelyekre pedig nincs rálátásom.

Ezért javasolható, hogy keresd fel az illetékes munkaügyi központot és kérj tőlük segítséget, továbbá javasolható az is, hogy akár levélben, akár e-mailben keresd meg a fogadó ország magyarországi képviseletét (nagykövetség vagy konzulátus) és kérj tőlük is segítséget és tájékoztatást a munkavállalás feltételeiről.

Kedves Marianna! Milyen papírokra van szükségem, hogy külföldi munkát vállalhassak? Köszönöm a válaszát! ...
benko marianna
2013-01-25
Kedves Borsika!

Amennyiben az általad közölt felmondás megfelel a jogszabályi előírásoknak, nem.
Fontos azonban, hogy a munkaviszony megszüntetésekor munkaköröddel megfelelően el kell számolnod.

Ha van két részmunkaidős állásom és tegyük fel, hogy az egyikben szeretnék felmondani, lesz fizetési kötelezettségem a munkáltat...
ivett66
2013-01-25
Kedves Marianna!

Milyen papírokra van szükségem, hogy külföldi munkát vállalhassak?

Köszönöm a válaszát!
borsika
2013-01-23
Ha van két részmunkaidős állásom és tegyük fel, hogy az egyikben szeretnék felmondani, lesz fizetési kötelezettségem a munkáltató felé?
benko marianna
2013-01-22
Kedves Pillus!
Hát, elsősorban érdemes keresned :)
Ez összességében nem jogi kérdés, de nyilván célszerű regisztrálni a munkaügyi központokban, mint álláskereső.

Kedves Tanácsadók! Engem az érdekelne, hogy diploma után mi az első dolgom, ha munkát szeretnék? Köszönöm a választ! ...
benko marianna
2013-01-22
Szia!

Ennek a fórumnak az első kérdése ugyanez, ott megtalálod a választ:
http://ponttekellesz.hu/kozep-dunantuli-regio/forum/jog/24

Megéri egyéni vállalkozóit kiváltani, ha nappali tagozatos hallgató vagyok? ...
kindersurprise
2013-01-22
Megéri egyéni vállalkozóit kiváltani, ha nappali tagozatos hallgató vagyok?
Pillus5
2013-01-21
Kedves Tanácsadók!
Engem az érdekelne, hogy diploma után mi az első dolgom, ha munkát szeretnék?
Köszönöm a választ!
benko marianna
2013-01-18
Kedves Tuxpingu!

Ilyen típusú adózási kérdésekben elsősorban könyvelő tud segítséget nyújtani.

sziasztok. egy olyan kérdésem volna diákmunkával kapcsolatban, hogy eltérő diákszövetkezeteknél tapasztaltam olyat, hogy míg a...
tuxpingu
2013-01-17
sziasztok.
egy olyan kérdésem volna diákmunkával kapcsolatban, hogy eltérő diákszövetkezeteknél tapasztaltam olyat, hogy míg az egyik szövetkezet a megadott órabérből vonja le az adót, addig a másik látszatra nem von le, vagy már azt az összeget tünteti fel a szerződésen, amit ténylegesen meg is kaphat az adott tanuló. A kérdésem, hogy melyik helyesebb ill. mindkettő esetben jól jár el az adott cég? köszönöm.
benko marianna
2012-12-14
Erre a kérdésre Egészségbiztosító Igazgatóság tud választ adni, javaslom, őket keresd fel ezzel a kérdéssel.

Kedves Tanácsadó! Kapok e értesítést arról, ha nem fizetik a TB-met? Köszönöm válaszát! ...
benko marianna
2012-12-14
A nyugdíjtörvény (1997:LXXXI tv.) az alábbiak szerint rendelkezik a szolgálati idő vonatkozásában:
37. § (1) A Tbj.-ben biztosítottnak minősülő személy biztosítással járó jogviszonyának 1997. december 31. napját követő időtartama szolgálati időnek számít, ha erre az időszakra az előírt nyugdíjjárulékot a biztosítottól levonták, illetve a 38. § (2) bekezdésének a)-b) pontjában említett személyek esetében megfizették.

Tekintettel arra, hogy a részmunkaidős foglalkoztatás is biztosítotti jogviszonynak számít, így ha utánad fizetik a nyugdíjjárulékot, akkor elkezdődik a szolgálati idő számítása.

hali Nekem a következő kérdésem lenne: Részmunkaidő esetén is elkezdődik a nyugdíjba menetelhez szükséges ledolgozott év...
benko marianna
2012-12-14
Kedves Bernadett!
Véletlenül töröltem a kérdésedet a megbízási szerződés körében, de megpróbálok válaszolni: erre a kérdésre könyvelő tudna pontos választ adni, ez könyvelési kérdés.
benko marianna
2012-12-12
Kedves Pyce!

A jogszabályok ezt nem zárják ki, fontos azonban rögzíteni, hogy a felsőoktatásról szóló törvény (2011:CCIV tv.) alapján a hallgatói kötelezettségeidnek eleget kell tenned.

Kedves Tanácsadók! Nappali tagozatos főiskolai hallgatóként vállalhatok-e teljes munkaidős főállástállást? Köszönöm a...
benko marianna
2012-12-12
Kedves Emberbela!

A jelenleg hatályos szabályok akként rendelkeznek, hogy a betegség miatt keresőképtelenség esetén annak időtartama alatt megszüntetheti a munkaviszonyt a munkáltató, azaz felmondhat neked, azonban a felmondási idő csak a keresőképtelenség időtartamának leteltét követően kezdődik meg. Korlát az is, hogy a keresőképtelenésg/betegszabadság időtartama max. 1 év lehet, ezt követően, akkor is, ha még keresőképtelen a munkavállaló, megkezdődhet a felmondási idő.

Ezek a szabályok természetesen csak a rendes felmondásra vonatkoznak, azonnali hatályú felmondásra ezek a szabályok nem érvényesek.

A vonatkozó rendelkezések (2012:I. tv.):
65.§ (3) A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt
a) a várandósság,
b) a szülési szabadság,
c) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §, 130. §),
d) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, valamint
e) a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap
tartama alatt.
68.§ (2) A munkáltató felmondása esetén a felmondási idő legkorábban az alábbiakban meghatározott tartam lejártát követő napon kezdődik:
a) a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év,
b) a beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség,
c) a hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság.


Kedves Tanácsadó! Szeretnék bővebb információt arról, hogy ha önhibámon kívül (pl.: baleset) huzamosabb ideig (akár tö...
benko marianna
2012-12-12
Kedves Borsika!

Több tényezőtől függ, hogy a munkáltatónak milyen fizetési kötelezettsége van:
- van-e más munkaviszonya a munkavállalónak;
- áll-e a munkavállaló más olyan jogviszonyban, amely után felmerülhet a járulékfizetési kötelezettség.

Ezeket a kérdéseket kell áttekinteni ahhoz, hogy választ lehessen adni a kérdésre.

Ha valaki 4 órában dolgozik, akkor a munkáltató fizeti a TB teljes összegét? ...
borsika
2012-12-12
Ha valaki 4 órában dolgozik, akkor a munkáltató fizeti a TB teljes összegét?
gretago
2012-12-12
Kedves Tanácsadó!

Kapok e értesítést arról, ha nem fizetik a TB-met?

Köszönöm válaszát!
Kapet
2012-12-12
hali
Nekem a következő kérdésem lenne:
Részmunkaidő esetén is elkezdődik a nyugdíjba menetelhez szükséges ledolgozott évek számolása, vagy nem?
zoli1976
2012-12-12
Kedves tanácsadók !
Hat éve volt egy üzemi balesetem,sajnos munkaképesség csökkenéssel járt. A céget bepereltem és nem vagyoni kártérítést kaptam. Most a cégünknél tömeges elbocsájtás van és azt az "információtˇkaptam hogy ezért felkerülhetek az el küldendők közé. Lehetséges ez ?
benko marianna
2012-12-11
Kedves Pillus5!

Alapvetően az javasolható, hogy akár a diákszövetkezet, akár a munkáltató kiválasztása során részletesen tájékozódj akár az interneten, akár más fórumokon, milyen feltételekkel történik a foglalkoztatás, milyen költség, illetve egyéb vonzata van a dolognak. A döntés meghozatala azonban egyéni megfontolást igényel.

Jogilag azt érdemes mindenképpen figyelni, hogy érvényes, mindkét fél által aláírt szerződéssel rendelkezzél, megkapj minden szükséges tájékoztatást, továbbá a munka- vagy egyéb jogviszonyra vonatkozó igazolásokat mindenképpen megkapd.

Kedves Tanácsadók! Már jó ideje keresgélek diákmunkát, volt, hogy sikeresen találtam is, de sokszor problémám volt a diáksz...
pyce
2012-12-11
Kedves Tanácsadók!
Nappali tagozatos főiskolai hallgatóként vállalhatok-e teljes munkaidős főállástállást?
Köszönöm a választ!
benko marianna
2012-12-11
Kedves Ivett!

A jelenleg hatályos szabályok szerint a rendes szabadság mértéke évi 20 nap, ez 2013. január 1-jétől fog változni.

Ettől a felek megállapodása eltérhet.

Kedves Tanácsadó! Ha 22 éves vagyok, akkor 1 évben hány szabadnap jár? Köszönöm a választ! ...
ivett66
2012-12-11
Kedves Tanácsadó!

Ha 22 éves vagyok, akkor 1 évben hány szabadnap jár?

Köszönöm a választ!
emberbela
2012-12-11
Kedves Tanácsadó!

Szeretnék bővebb információt arról, hogy ha önhibámon kívül (pl.: baleset) huzamosabb ideig (akár több hónapig is) táppénzen vagyok, akkor mennyi ideig nem mondhat fel nekem a munkáltatóm?
Pillus5
2012-12-10
Kedves Tanácsadók!
Már jó ideje keresgélek diákmunkát, volt, hogy sikeresen találtam is, de sokszor problémám volt a diákszövetkezettel. Épeen ezért kérdezném, hogy érdemes diákszövetkezetnél regisztrálni, vagy inkább próbálkozzak egyedül diákmunkát keresni?
Köszönöm a választ!
Üdv: Sz
benko marianna
2012-12-09
Kedves Gizike!

A jelenleg hatályos Mt. (2012. évi I. törvény) az alábbiak szerint rendelkezik:
146. § (1) A munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő) – az elháríthatatlan külső okot kivéve – alapbér illeti meg.

Ettől azonban a felek megállapodása eltérhet.

Tehát elsősorban az Mt. szerinti alapbér illeti meg a munkavállalót, azonban ezen rendelkezéstől a munkaszerződés vagy kollektív szerződés eltérhet.

Kedves Tanácsadók! Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy amennyiben a cég állásidőt rendel el a dolgozóknak, azt milyen mérték...
Gizike
2012-12-08
Kedves Tanácsadók!
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy amennyiben a cég állásidőt rendel el a dolgozóknak, azt milyen mértékben fizetik!? Jogilag megvan-e százalékban határozva, vagy a munkáltató döntheti-e el?
Válaszukat előre is köszönöm!
Üdv.: M.
benko marianna
2012-11-12
Kedves Bernadett!
A vonatkozó 1997. évi LXXXIII. törvény az alábbiak szerint határozza meg a GYEDre való jogosultságot:
"42/A. § (1) Gyermekgondozási díjra jogosult
a) a biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését - a gyermeket szülő anya esetén a szülést - megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,
b) a terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segély igénybevételének időtartama alatt megszűnt, feltéve, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,
és a gyermeket saját háztartásában neveli."

A biztosított fogalmát a 1997.évi LXXX. törvény alábbi rendelkezése határozza meg a megbízási szerződéssel kapcsolatban:
"5.§ (1) g) a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (bedolgozói, megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végző személy - a külön törvényben meghatározott közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével - amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét,"

Tehát a megbízási szerződés alapján történő munkavégzés akkor számít be a GYED alapjául, amennyiben a fenti, jövedelemre vonatkozó feltételeknek megfelel.

Azt pedig, hogy munkaviszony mellett lehet-e megbízási szerződés alapján munkát végezni, a munkaszerződés, illetve a foglalkozás jellegétől függően a munkaviszonyra vonatkozó más szabályok (kollektív szerződés, jogszabályok) határozzák meg. A munkaszerződés vagy más szabály ugyanis korlátozhatja a munkaviszonyon túli egyéb munkavégzést, ez egyedileg állapítható meg.

Én a megbízási szerződés témájában szeretnék kérdezni. Az érdekelne, hogy a megbízási szerződés időtartama beleszámít-...
RBetti22
2012-11-10
Én a megbízási szerződés témájában szeretnék kérdezni.
Az érdekelne, hogy a megbízási szerződés időtartama beleszámít-e a GYED-hez szükséges napokba?
A másik kérdésem, hogy munkaviszony mellett is lehet megbízási szerződéssel dolgozni?

Várom válaszát!
Köszönettel:
Bernadett

Hozzászólás hozzáadásához REGISZTRÁLJON vagy LÉPJEN BE rendszerünkbe
2018-03
Ke Sze Csü Szo Va
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031