Pénzügyek - téma hozzászólásai
Iránypont Ifjúsági Információs Pont
Betűméret állítása:

Pénzügyek


Létrehozta:
Adózás, járulékok, illetékek - Hogyan lehetsz biztosított munkaviszony nélkül? Hogyan vehet igénybe utánad kedvezményt a munkáltatód? Ehhez hasonló kérdések gyűjtőhelye.

benko marianna
2013-11-21
Kedves Edit!

A bérkompenzáció mértéke és jogosultsága több tényezőtől függ: hogy köz- vagy versenyszférában dolgozol, mennyi a munkabéred, mennyi járulékot kell utánad fizetni...

Erre pontos választ csak a béred pontos adatai ismeretében lehet mondani, ez viszont nem jelen fórum témája.

Javaslom, hogy erről kérdezd meg munkáltatódnál bérszámfejtést végző munkatársad, illetve külső könyvelőt.

A témáról itt olvashatsz kicsit bővebben:
http://www.mfor.hu/cikkek/Kozel_50_szazalekkal_is_dragulhat_a_dolgozo_az_alacsonyabb_berkompenzacioval.html

Tisztelt Tanácsadó! Nekem a bérkompenzációval kapcsolatosan lenne kérdésem. 3 évig dolgoztam az előző munkahelyemen, ahol...
Edit12
2013-11-20
Tisztelt Tanácsadó!

Nekem a bérkompenzációval kapcsolatosan lenne kérdésem. 3 évig dolgoztam az előző munkahelyemen, ahol 2012. - ben még kaptam bérkompenzációt, a tavalyi évben viszont már nem. A kérdésem az lenne, hogy mi lehetett ennek az oka?
Válaszát előre is köszönöm!

Edit
benko marianna
2013-08-02
Kedves Atom!

Ezen átalányösszeg célja az, hogy a hitelező, jelen esetben a burkoló behajtási költségeit fedezze, tehát ezen összeg csak a késedelmes fizetés behajtása céljából használható fel, továbbá egy esetleges kártérítés esetén a kár összegébe be kell számítani.

Ennek megfizetését az adóstól lehet kérni; a vonatkozó európai uniós irányelv szerint erre akkor válik jogosulttá a hitelező, amennyiben késedelmi kamatra is jogosulttá válik, tehát a késedelem bekövetkeztét követően. Külön felszólítást nem kell tenni, hanem amennyiben a hitelező eljárást indítana az adóssal szemben, ezen összeg megfizetését követelheti.

A számlázással kapcsolatban a jogszabály információt nem ad, így az átalány-jellegre és a beszámíthatóság tényére figyelemmel álláspontom szerint nem kell számlát kiállítani.
Ebben a kérdésben viszont érdemes lehet akár egy könyvelővel egyeztetni, továbbá a NAV állásfoglalását kérni (http://nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/e-ugyfsz.html).

Mivel ez egy új jogintézmény, sok kérdésre csak ezt követően kapnak a jogalkalmazók is választ, így álláspontunk is módosulhat ezek függvényében.

Tisztelt Jogi Tanácsadó! Sokszor láttam, hogy burkoló nagybátyám mennyit szív, amikor a számláit egy csomót késve fizeti...
Atom
2013-08-01
Tisztelt Jogi Tanácsadó!

Sokszor láttam, hogy burkoló nagybátyám mennyit szív, amikor a számláit egy csomót késve fizetik ki neki. Hallottuk, hogy nemrég bevezettek valamilyen 40 eurós átalányt, ami ilyenkor járna neki, de nem tudjuk, hogyan juthat ehhez. Ki kell ezt is számláznia?

Várom válaszát!
Atom
benko marianna
2013-02-01
Kedves Katalin!

Bocsánat, hogy csak most válaszolok, nem láttam, hogy írtál.

Mivel nem írtad meg a pontos jogállásodat (igazságügyi alkalmazott/közalkalmazott/kormánytisztviselő/munkavállaló), ezért nem tudom pontosan, melyik jogszabály vonatkozik rád.

Úgy látom, hogy elsősorban az igazságügyi alkalmazottak jogállása lehet a tiéd, amely azt írja elő, hogy bármilyen kereső foglalkozást csak a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes engedélyével végezhetsz, bizonyos kivételekkel:

1999. évi LXVIII. törvény igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyára
36. § (1) Az igazságügyi alkalmazott nem tölthet be olyan munkakört, amelyben a hozzátartozójával irányítási, ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne.
(2) Az igazságügyi alkalmazott
a) nem folytathat a beosztásával összeegyeztethetetlen, illetve olyan tevékenységet, amely a pártatlan, befolyásolástól mentes munkavégzését veszélyeztetné,
b) pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében - az országgyűlési, illetve az önkormányzati választásokon jelöltként való részvételét kivéve - közszereplést nem vállalhat,
c) kereső foglalkozást - a munkaidejét nem érintő tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, sport-, valamint a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység kivételével - csak a munkáltatói jogkör gyakorlójának az előzetes engedélyével végezhet.

Ezzel kapcsolatban egyebekben javaslom, hogy a jogviszonyodat keletkeztető okmányt (szerződés/kinevezési okmány) nézd meg, az tartalmazza az irányadó jogszabályt és az alapvető feltételeket is.

Az, hogy milyen tevékenységeket végezhetsz, azt a fenti összeférhetetlenségi szabályok figyelembe vételével kell meghatározni.

Az adózási szabályokat a végzett tevékenység határozza meg elsősorban, ebben a körben javaslom, kérdezz meg egy könyvelőt.

Amennyiben mégsem a fenti jogszabály vonatkozna rád, itt vannak a további jogviszonyokra vonatkozó előírások:

1992. XXXII. törvény a közalkalmazottakról
41. § (1) A közalkalmazott nem létesíthet munkavégzésre irányuló további jogviszonyt, ha az a közalkalmazotti jogviszonya alapján betöltött munkakörével összeférhetetlen.
42. § A munkáltató a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottal munkaköri feladatai ellátására munkavégzésre irányuló további jogviszonyt nem létesíthet.
43. § (1) Amennyiben a közalkalmazott munkaideje a közalkalmazotti jogviszonyban és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban - részben vagy egészben - azonos időtartamra esik, a munkavégzésre irányuló további jogviszony csak a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával létesíthető.
44. § (1) A közalkalmazott a munkaidejét nem érintő további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését - a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység kivételével - köteles a munkáltatónak előzetesen írásban bejelenteni, amely összeférhetetlenség esetén a további jogviszony létesítését írásban megtiltja.
(2) A munkáltatónak a munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítését megtiltó intézkedése ellen munkaügyi jogvita kezdeményezhető.

2011. évi CXCIX törvény a kormánytisztviselőkről
85.§ (3) A kormánytisztviselő a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a gyakorolható tevékenység, továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt kizárólag a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes engedélye alapján létesíthet, ha a munkavégzés időtartama részben azonos a kormánytisztviselő beosztás szerinti munkaidejével.

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
6.§ (4) Az e törvény hatálya alá tartozók kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a munkaviszony létesítése, valamint az e törvényben meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges.
8. § (1) A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt - kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

Bírósági tisztviselő vagyok. ... ...
benko marianna
2013-01-29
Kedves Katalin!

Köztisztviselői jogállást már nem szabályozza a jogszabály, erre tekintettel nem tudok válaszolni a kérdésedre.
Amennyiben pontosítod a jogállásod megnevezését, utána tudok nézni.

Tisztelt Cím! Érdeklődnék, hogy indíthatok-e vállalkozást úgy, hogy köztisztviselő vagyok? Ha igen, milyen területeken válla...
gombosk
2013-01-28
Tisztelt Cím!
Érdeklődnék, hogy indíthatok-e vállalkozást úgy, hogy köztisztviselő vagyok? Ha igen, milyen területeken vállalkozhatok, és az adózásomban milyen változásokra számíthatok?
Köszönöm előre is a választ!
Katalin
benko marianna
2012-11-30
Kedves Sostkibir!

Itt több kérdés is vizsgálandó, melyre általános választ nem lehet adni.

Elsősorban azt kell megnézni, hogy a munkáltatód pontosan milyen kötelezettségvállalást tett - azaz, hogy a munkaadód milyen feltételekkel vállalta a kifizetéseket. Erre elsősorban a munkaszerződésed, valamint a belépési nyilatkozatba foglalt munkáltatói nyilatkozat adhat támpontot.
Amennyiben az önkéntes tagdíjátvállalás a munkabér részét képezi, pl. cafeteria jellegű juttatás, úgy annak a megfizetését a munkáltatónak valószínűleg mindenképpen teljesítenie kell. Amennyiben azonban egyoldalú nyilatkozattal, kvázi szívességből vállalta át ezt a munkáltató, úgy ezt nem biztos, hogy ki tudod kényszeríteni.
Ezeket a munkaszerződés, a belépési nyilatkozat, illetve amennyiben vonatkozik rád kollektív szerződés vagy más hasonló szabály, azok részletes áttanulmányozását követően lehet megmondani.

A pénztár felé fennálló kötelezettségeiddel kapcsolatban elsősorban a választott pénztárad alapszabálya tartalmazza, azt kell megtekinteni.

Arra még felhívnám a figyelmed, hogy a jogszabályi rendelkezések alapján a munkáltatónak valamennyi munkavállaló vonatkozásában szüneteltetnie kell a kifizetéseket, nem csak egy munkavállaló tekintetében. Amennyiben nem így jár el, úgy megsérti a jogszabályi előírásokat.

Részletes jogszabályi előírások:
2012. évi I. törvény Munka Törvénykönyve
(korábbi munkaviszony esetén releváns lehet az 1992 évi XXII. törvény is)
1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról


Nemrég önkéntes nyugdíjpénztári tag lettem, a tagdíj fizetését a munkáltatóm átvállalta - a belépési nyilatkozaton is aláír...
sostkibir
2012-11-29
Nemrég önkéntes nyugdíjpénztári tag lettem, a tagdíj fizetését a munkáltatóm átvállalta - a belépési nyilatkozaton is aláírva. Néhány hónapig ment is a dolog, de a válságra hivatkozva egy ideje nem fizetik be a tagdíjat. Milyen jogaim és kötelezettségeim lehetnek ilyen eseteben - a munkáltató illetve a nyugdíjpénztár felé?

Előre is köszönet a válaszért!

Hozzászólás hozzáadásához REGISZTRÁLJON vagy LÉPJEN BE rendszerünkbe
2018-03
Ke Sze Csü Szo Va
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031