Civil szervezetek, cégalapítás - téma hozzászólásai
Iránypont Ifjúsági Információs Pont
Betűméret állítása:

Civil szervezetek, cégalapítás


Létrehozta:
Egyesületet akarsz létrehozni vagy csak tag akarsz lenni? Esetleg egy kft. tulajdonosaként akarsz dolgozni? Itt kaphatsz választ az alapítással, cég működésével kapcsolatos kérdésekre.

benko marianna
2014-11-27
Kedves Kérdező!

Az alapítvány civil szervezetnek minősül, úgyhogy kérdésed itt helyénvaló :)

A kuratórium gyakorlatilag az alapítvány ügyvezető szerve, tehát az hozza meg a legfontosabb kérdésekben, így az alapítványi vagyon felhasználása tárgyában a döntéseket. A kuratórium testület, így a döntéseket közösen, egyeztetéssel és szavazással hozzák meg a tagok.

Az alapítványra vonatkozó alapvető rendelkezéseket a Ptk. tartalmazza, de ezt az alapítvány alapító okirata, valamint szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. Tehát ezekben az okiratokban találod meg a rád irányadó szabályokat.

Az viszont biztos, hogy a kuratóriumi ülésekről a kuratórium tagját értesíteni kell. Ennek módját (e-mail, postai levél stb.) az alapítvány iratai kell, hogy tartalmazzák.

A lemondásodat annak kell átadnod, aki annak idején megválasztott/kijelölt. Ez általában az alapító, de az alapító okirat eltérő rendelkezéseket tartalmazhat.
A lemondásról célszerű egy két tanú aláírásával ellátott nyilatkozatot készíteni és ezt postai vagy más, igazolható módon eljuttatni az alapítónak vagy megfelelő más személynek. Ezt követően az alapítónak kell intézkednie törlésedről, illetve új tag megválasztásáról.
Amennyiben ennek nem tesz eleget az alapító, az illetékes ügyészséghez fordulhatsz, aki törvényességi felügyeletet gyakorló szervként intézkedhet a szükséges intézkedések megtételéről.

Azt nem tudom megmondani, hogy esetleges lemondásod mennyiben akadályozza az alapítvány megszüntetését, ezt csak az alapító okirat ismeretében lehet megmondani. Általánosságban az mondható el, hogy ha legalább 5 tagú testületről van szó, akkor számottevő akadályt nem jelenthet kilépésed.

Tisztelt Tanácsadó! Nem tudom, hogy civil szervezetnek minősül-e egy alapítvány, de talán nem gond, hogy itt kérdezem. ...
sokkerdes25
2014-11-26
Tisztelt Tanácsadó!

Nem tudom, hogy civil szervezetnek minősül-e egy alapítvány, de talán nem gond, hogy itt kérdezem.

Egy ideje tagja vagyok egy alapítvány kuratóriumának. Úgy lettem meghívva, hogy a meghívóim, mint megtiszteltetés, gondoltak rám. S szóban azt mondták, hogy nincs semmi feladatom, teendőm. (Diplomamentő egyetemista vagyok, sajnos nem nagyon értek a dolgokhoz, de gondoltam segítek nekik - mert mindenképpen kellett egy tag a kuratóriumba akkoriban.) Az alapító okiratot olvasva (s eltervezve, hogy rendet teszek életem dolgaiban), úgy találtam, hogy bizony sok teendője kellene, hogy legyen egy alapítványnak, melyet tudtommal a kuratóriumnak kellene irányítani.
Egyik kérdésem az: mi a feladata a kuratórium tagjának? Elképzelhető, hogy nem kell csinálnia semmit?

Mivel ez már nagyon zavarja a lelkiismeretemet - de egyben kielégítő választ sem kaptam (inkább azt mondanám, hogy meg sem hallgattak normálisan), továbbá a gyűléseken sem tudtam részt venni, mert semmilyen értesítést nem kaptam (pedig elvileg hivatalosan kellene kapnom, az alapító okirat szerint is), illetve az utolsóról kaptam (nem sokkal előtte, más kiemelt program időpontjára) - felvetődött bennem, hogy beadom lemondásomat. Ezt hogy kell csinálni? Kihez, milyen papírokat kell adni?

Nemrég azt is megtudtam, hogy meg akarják szüntetni az alapítványt - esetleges lemondásom mennyire bonyolítaná ennek a folyamatát?

Válaszukat előre is köszönöm!
benko marianna
2013-07-03
Kedves Fagyello!

Nagyon összetett a kérdésed, ráadásul könyvelési, adózási problémákat is érint, ezért érdemes lehet egy ilyen jellegű konzultációt is lefolytatni.

Elsődlegesen érdemes azt rögzíteni, hogy a tevékenység mennyire rendszeres. A kérdésed alapján úgy tűnik, hogy csak évi 1-2 alkalommal kerül rá sor, ami nem biztos, hogy jogilag rendszeres tevékenységnek minősül.
Erre figyelemmel az első megoldás lehet az ún. adószámos magánszemélyként végzett tevékenység. Ezt csak olyan tevékenység esetén lehet folytatni, ami nem rendszeres és nem üzletszerű (azaz hasonló tevékenységek végzésével rendszeres haszonszerzésre törekszik), továbbá akkor érdemes, ha a társadalombiztosítási helyzete a tevékenységet végző személynek rendezett, mert ebben az esetben kedvezőbbek a járulék és adófizetési szabályok.
Erről a tevékenységi formáról és a kapcsolódó adózási kérdésekről itt olvashattok (nem hivatalos tájékoztatók, ezért a NAV-val mindenképpen szükséges egyeztetni):

http://adobevallas.online-kalkulator.hu/tag/maganszemely-adoszammal-vegezheto-tevekenysegek-20132014/
http://www.gubolyka.hu/adoszamos-maganszemely-kis-segitseg-az-indulashoz/
(ez utóbbi kifejezetten kézműves tevékenységre vonatkozik)

Amennyiben rendszeres, üzletszerű a tevékenység, mindenképpen választani kell az egyéni vagy valamilyen társas vállalkozási forma között. Az egyéni vállalkozás komoly költségekkel jár, valamint részletes elszámolást igényel, a társas vállalkozási formák esetén (bt, kkt, kft, nonprofit társaságok) pedig ezeken túlmenően még részletes könyvviteli feladatok is vannak és az adózási szabályok megválasztása és teljesítése is hozzáértést igényel. Továbbá a társas vállalkozási formák közül a kft. valóban alaptőkét is igényel.

Viszont a fenti formákkal kapcsolatosan el kell azt mondanom, hogy az adományozási cél nem minősül semmilyen formában értékelhetőnek. A magánszemélyek esetén az személyi jövedelemadó törvény nem értékeli az adományozás tényét, a társas vállalkozások esetén pedig csak a társasági adó esetén van erre vonatkozóan bármi kedvezmény.
Tehát a tevékenységet végző „semmi kedvezményt” nem érzékel az adományozás útján, viszont minden adózási és egyéb jogszabálynak meg kell felelnie.

Az általad felajánlott javaslatok közül az első esetén kétséges, hogy az adott szervezet ezt a felajánlást el tudja-e fogadni, azaz tud-e vele valamit kezdeni. Amennyiben ugyanis értékesíteni akarná ezeket a termékeket, akkor neki is vállalkozási tevékenységet kell végeznie, ami számára is többletköltségekkel járna.

A második esettel kapcsolatban felmerült, hogy esetleg pályázatok útján nem lehetne-e ebben a formában segítséget nyújtani. Ekkor megmaradna a függetlenség és talán egyszerűbben meg lehetne oldani az adminisztrációt is.

A függetlenség feladása mellett esetlegesen az egyesülethez történő csatlakozás útján és így végzett vállalkozási munkával lehetne megoldani. Ez a magánszemély részére saját adminisztrációt nem jelentene, csak az egyesület vagy egyéb civil szervezet részére.

Egyebekben javasolható az is, hogy az adott és érdekelt civil szervezettel esetlegesen egyeztessen a tevékenységet végző személy, így valószínű, hogy mindkét fél számára kedvező megoldási javaslat születhetne.


Kedves Tanácsadók! Egy kedves barátom 2-3 éve apró, sajátkezűleg készített babákkal segít néhány alapítványt a következ...
Fagyello
2013-07-02
Kedves Tanácsadók!
Egy kedves barátom 2-3 éve apró, sajátkezűleg készített babákkal segít néhány alapítványt a következő módon: különböző piacokra, apróbb falunapokra jár, ahol 1-2 ezer forintért értékesíti ezeket a babákat, és a bevételt (levonva belőle a nem túl magas anyagköltséget) beteg gyerekeket segítő szervezeteknek ajánlja fel. A barátok is gyakran vásárolgatnak tőle ezt-azt.
A dolog szépen működik, de jó volna korrekt jogi keretek közé helyezni. Felmerült egy alapítvány vagy egyesület létrehozása, bár már az is kérdéses, hogy az évi 1-2 százezer forintos forgalom nagy részét nem vinné-e önmagában el egy ilyen szervezettel kapcsolatos adminisztráció - maradna-e egyáltalán miből jótékonykodni.

1, Az első kérdésem, hogy ilyen kis forgalom mellett kell-e szervezett jogi formát választani a tevékenységhez vagy csinálhatja-e valaki magánszemélyként ilyen kis tételben ezt a fajta segítségnyújtást.

2, A második kérdésem, hogy ez a tevékenység elsődlegesen vállalkozási tevékenységnek minősül-e. A haszon közvetlenül a segíteni kívánt civil szervezetekhez kerül. Sajnos úgy veszem ki a jogszabályból, hogy akármilyen kicsi volumenű a szervezet forgalma, ha elsődlegesen vállalkozási tevékenységet folytat, mindenképpen nonprofit kft-ként kell megtennie. Ami viszont irreálisan magas alaptőkét igényelne.

Felmerült két egyéb megoldási mód:
a, a szervezet az egyes babákat "ajándékként" nyújtsa a számára felajánlott adományokért cserébe? (A babák értéke nem éri el az ajándékozási illeték szintjét.) Ez járható út volna?
b, egy már létező egyesület tevékenységei közé felvenni ezt a programot - bár nagyon örülnénk, ha független tudna maradni.
Előre is köszönöm a választ.
benko marianna
2013-05-21
Kedves Cili!

A civiltörvény (2011. évi CLXXV. törvény) az alábbiakat tartalmazza a közhasznúsági melléklet tárgyában:

30.§ (3) A civil szervezet köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni.
(4) A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként. Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati, illetve nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni. Külön kell megadni a kiegészítő mellékletben a támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat.
(5) A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat.
(6) A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges 32. § szerinti adatokat, mutatókat.
(7) A közhasznúsági melléklet tartalmazza a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.

A fenti feltételeknek kell tehát eleget tenni a közhasznúsági mellékletben.

A melléklet konkrét formai kellékeire még a 350/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet tartalmaz még szabályokat, amely rendeletben minta is található a melléklet elkészítéséhez.
Ezen minta, azaz formanyomtatvány alapján kell elkészíteni a szükséges mellékletet.

Tisztelt Szakértők! Egy Ifjúsági alapítványnál dolgozom, és nem egyértelmű számomra a 2012-es közhasznúsági jelentés alak...
Cili
2013-05-21
Tisztelt Szakértők!
Egy Ifjúsági alapítványnál dolgozom, és nem egyértelmű számomra a 2012-es közhasznúsági jelentés alaki, tartalmi formája.
Konkrét kérdésem: megfelel-e, ha csak egy ilyen formanyomtatványt (pl. http://www.inforum.org.hu/wp-content/uploads/2013/03/inforum-merleg-2012-NAV-digitalis.pdf) kitöltve küldöm el majd a bíróságra, vagy bővebben kifejtett rész is kell, mint az előző években?
Válaszukat előre is köszönöm!
benko marianna
2013-03-18
Kedves Burkuty!

Március 7-én válaszoltam egy ugyanilyen tartalmú kérdésedre. Volt valami gond a válasszal, valami nem volt érthető? Mert jelenleg is csak ugyanazon tartalommal tudnék válaszolni.

Ha további kérdésed van, várom!

Tisztelt Tanácsadók! Tudnának-e segíteni abban, hogy hogyan lehet ma egy alapítványt létrehozni? Mi ennek a menete? Milyen a...
burkuty
2013-03-18
Tisztelt Tanácsadók!

Tudnának-e segíteni abban, hogy hogyan lehet ma egy alapítványt létrehozni? Mi ennek a menete? Milyen anyagi ráfordítással járna?

Köszönöm!
sostkibir
2013-03-01
Kedves Mariann!

Úgy néz ki, hogy nagyon kezdeti stádiumban van még ez a téma Magyarországon. Egy kapcsolódó hír: http://civilsupport.hu/hirek/elso_civil_egyuttmukodo_kozosseg.54.html?pageid=10
Mi nem mertük még rászánni magunkat erre...
Az érdekelne, hogy jogi szempontból mennyire alapos a törvényi háttere a témának? Nem csak egy "kiskapu" ez? Van ilyen gyakorlat más országokban?

Köszönettel várom válaszát!
Kedves Sostkibir! A kérdésedre könyvelő tudna teljes körű választ adni, mivel nekem csak a jogi részére van rálátásom, ... Tisztelt Tanácsadó! Úgy néz, hogy egyesületünk egy nonprofit kft.-vel végeztetné könyvelését. Állítólag "együttműk...
benko marianna
2013-03-07
Kedves Burkuty!

Az alapítvány ténylegesen egy meghatározott célra rendelt vagyontömeg, azaz anélkül nem alapítható.

Az alapítványt minimum egy fő alapíthatja, az alapító, aki a vagyont az alapítvány rendelkezésére bocsátja. Alapítványt akár egy, akár több magánszemély is létrehozhat, vagy magánszemély és jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság együtt is lehetnek alapítók.

Törvényileg nincs szabályozva, hogy mekkora összeggel alapítható alapítvány, ezt a joggyakorlat, a bírósági gyakorlat alakítja ki. Akkora vagyont kell a rendelkezésre bocsátani, ami fedezi az alapítvány tevékenységét, valamint a cél eléréséhez szükséges tevékenység megindítását is lehetővé teszi.
Jelenleg az alsó határt talán 50.000 – 100.000,- Ft közötti összegben lehet meghatározni, inkább közelítve a felső összeg felé.

Az alapítvány létrehozására jogosultak alapítványt csak tartós közérdekű célra hozhatnak létre, alapítvány elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatása céljából nem alapítható.

Az alapítványt az alapító(k) hozza létre, rendelkezésre bocsátja a tőkét, elfogadja az alapító okiratot, megválasztja a kuratórium, a kezelő szerv tagjait, és benyújtja a kérelmet az illetékes bíróságra. Persze, különböző részletszabályoknak kell eleget tenni, ez csak egy rövid leírás.

Területileg meg lehet azt határozni, hogy mi az alapítvány működési területe, azaz hol végezhet tevékenységet, ez akár az ország egésze is lehet. A székhelynek viszont egy meghatározott ingatlannak kell lennie, ez határozza meg a bíróság illetékességét.

Kedves Mariann! Mi egy alapítvány létrehozásának a menete? Kb. mennyi pénzt igényel, és hány embernek kell közreműködni...
benko marianna
2013-03-04
Kedves Sostkibir!

Először is bocsánat a késésért, nem kaptam a rendszerben értesítést a kérdésedről, ezért nem tudtam rögtön válaszolni.

Nem igazán értem, mit értesz „alapos jogszabályi háttér” alatt. Idézem a konkrét jogszabályi rendelkezéseket, valamint a NAV tájékoztató anyagát:

http://www.nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/ado/afa080101_hatalyos/afa_101216.html

Tekintettel arra, hogy a jogszabály biztosít lehetőséget az együttműködő közösség létrehozására, így az nem kiskapu. A kiskapu ugyanis egyfajta rejtett lehetőséget jelent, ami nem volt a jogalkotó szándéka, hanem mintegy véletlen lehetőségként alakult ki a jogalkotás folyamatában.

Tanácsadóként a feladatom a magyar jogszabályok ismerete, így sajnos nem tudok segíteni azzal kapcsolatban, hogy más országokban ez mennyire ismert gyakorlat.

Ahogyan korábban is tettem, ebben a kérdésben továbbra is javasolom, hogy kérdezzetek meg könyvelőt, mert az ő feladatuk ezen kérdések részletesebb ismerete. Valamint javaslom a NAV megkeresését is.

Jogszabályi rendelkezések:

ÁFA tv. 85.§ (1)
p)82 a közös cél elérése érdekében együttműködő közösség (a továbbiakban: együttműködő közösség) által a közös cél elérésére nyújtott szolgáltatás az együttműködő közösség tagjának, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:
pa) az együttműködő közösség tagja nem adóalany, vagy a szolgáltatás igénybevétele során nem adóalanyi minőségében jár el, vagy
pb) a szolgáltatás igénybevétele az együttműködő közösség adóalany tagjának kizárólag olyan, az a)-o) pont vagy a 86. § (1) bekezdése szerint mentes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében történik, amelyhez kapcsolódóan az együttműködő közösség adóalany tagját adólevonási jog egészben vagy részben nem illeti meg, továbbá
pc) az ellenérték, amelyet az együttműködő közösség kap vagy kapnia kell, nem több annál, mint a nála ezzel összefüggésben felmerült igazolt költség, valamint
pd) az ellenérték göngyölített összege nem haladja meg azt a vagyoni hozzájárulást, amelyet az együttműködő közösség tagjának kell a közös cél elérése érdekében az együttműködő közösségnek rendelkezésre bocsátania.
(6)86 E § és a 85/A. § alkalmazásában
a) együttműködő közösség:
aa) az együttműködő közösség leendő tagjai által a közös cél elérésére, a Ptk. rendelkezései szerint létrehozott polgári jogi társaság, amelynek kizárólag e cél elérésére szolgáló adóalanyisága – e törvény egyéb rendelkezéseitől függetlenül – valamennyi szerződő fél közös, kifejezett és egybehangzó írásos kérelmére az állami adóhatóság engedélyével, annak jogerőre emelkedésének napjával jön létre, vagy
ab) az a személy, szervezet, aki (amely) egyébként adóalany;
b) együttműködő közösség tagja: az a személy, szervezet, aki (amely) az a) pont
ba) aa) alpontja szerinti együttműködő közösséget létrehozó polgári jogi társaság tagja,
bb) ab) alpontja szerinti együttműködő közösséggel névre szóló tulajdonosi (tagsági) jogviszonyban áll.
85/A. §87 (1) Az együttműködő közösség tagjai számának folyamatosan el kell érnie legalább a kettőt. Az együttműködő közösség tagja csoportos adóalanyiság esetében csak a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok által kijelölt képviselő [8. § (3) bekezdés a) pontja] lehet, aki (amely) az együttműködő közösség tagjaként a csoportos adóalanyiságban részt vevő valamennyi tagnak együttesen betudhatóan szerezhet jogokat, vállalhat kötelezettségeket.
(2) Az együttműködő közösséget ilyen minőségében úgy kell tekinteni, mint akinek (amelynek) gazdasági célú letelepedési helye belföldön van, gazdasági célú letelepedési hely hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön.
(3) Az együttműködő közösségnek és tagjainak folyamatosan olyan nyilvántartást kell vezetniük, amely alkalmas a 85. § (1) bekezdés p) pontjában meghatározott szolgáltatás nyújtásának, igénybevételének az egyéb tevékenységektől való egyértelmű, megbízható és maradéktalan elkülönítésére.
(4) Az együttműködő közösség tagjai egyetemlegesen felelősek az együttműködő közösséggel együtt a 85. § (1) bekezdés p) pontja alapján keletkező kötelezettségek teljesítéséért.
(5) A 85. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontjában említett kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a közös célt, amelynek elérésére a polgári jogi társaság tagjai az együttműködő közösséget létrehozni kívánják,
b) a tagok által kijelölt képviselőt, aki (amely) az adóalanyisághoz fűződő jogokat és kötelezettségeket – mint a bírósági és más hatósági eljárásjogi cselekmények alanya – gyakorolja, és a képviselő feltétlen beleegyező nyilatkozatát a képviselet vállalására, továbbá
c) tagonként külön-külön:
ca) a tag nevét, címét és adószámát, adószám hiányában pedig egyedi azonosításra szolgáló jelét,
cb) a nyilvántartási rendszer bemutatását, amely eleget tesz a (3) bekezdésnek és
cc) kötelezettségvállalást a (4) bekezdés teljesítésére.
(6) A 85. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontjában említett kérelem benyújtásával egyidejűleg, annak mellékleteként csatolni kell a polgári jogi társaság létesítéséről szóló szerződés hiteles másolati példányát.
(7) A 85. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti együttműködő közösség adóalanyisága az állami adóhatósági engedély visszavonásával szűnik meg. Az engedélyt az állami adóhatóság visszavonja, ha
a) azt az együttműködő közösség bármely tagja kéri;
b) a képviselő a képviseletet a továbbiakban nem vállalja, és új képviselő haladéktalan kijelölése és bejelentése az (5) bekezdés b) pontja szerint nem történik meg;
c) az (1) bekezdés az együttműködő közösség adóalanyiságának időszakában nem teljesül;
d) az (5) bekezdés c) pont cb) és cc) alpontjában meghatározott feltételek bármelyike az együttműködő közösség adóalanyiságának időszakában nem teljesül;
e) a közös cél, amelynek elérésére az együttműködő közösség létre jött, megvalósult, vagy annak megvalósítása többé nem lehetséges;
f) az együttműködő közösség tagjai által létrehozott polgári jogi társaság megszűnik.
(8) A 85. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti együttműködő közösség esetében az ott említett adóalany köteles az együttműködő közösség létrehozásával egyidejűleg az állami adóhatóságnak írásban
a) bejelenteni
aa) a közös célt, amelynek elérésére az együttműködő közösséget létrehozták, és
ab) az együttműködő közösség tagjainak nevét, címét és adószámát, adószám hiányában pedig egyedi azonosításra szolgáló jelét; továbbá
b) bemutatni azt a nyilvántartási rendszert, amely mind a maga, mind az együttműködő közösség tagjai részéről eleget tesz a (3) bekezdésnek; valamint
c) nyilatkozni mind a maga nevében, mind az együttműködő közösség tagjai nevében és képviseletében arról, hogy teljesítik az együttműködő közösség időszakában az (1), (3) és (4) bekezdést.
(9)88 A (8) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítésére – ideértve az együttműködő közösség megszüntetését is – az az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.) változásbejelentésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
benko marianna
2012-12-19
Kedves Sostkibir!

A kérdésedre könyvelő tudna teljes körű választ adni, mivel nekem csak a jogi részére van rálátásom, azonban itt számviteli és egyéb tényezők is szerepet játszanak.
Javaslom, hogy esetleg kérjetek a NAV-tól is tájékoztatást ebben a kérdésben.

Tisztelt Tanácsadó! Úgy néz, hogy egyesületünk egy nonprofit kft.-vel végeztetné könyvelését. Állítólag "együttműk...
benko marianna
2013-02-15
Kedves Galagonya!

A nonprofit kft.-k a régi közhasznú társaságok átalakulása révén jöttek létre, valamint jelenleg közhasznú tevékenység folytatására csak nonprofit kft.-ket lehet, mint gazdasági társaságokat létrehozni.

A nonprofit kft. esetében lényeges az, hogy a tagok gazdasági tevékenység folytatására hozzák létre, csak a társaság eredményét nem oszthatják fel egymás között, hanem a társaság közhasznú céljaira kell fordítani.
Civil szervezetek nem hozhatóak létre elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatására, ők csak az egyesületi vagyon erejéig, annak céljainak elérésére folytathatnak üzleti, gazdasági tevékenységet.

Ez a két forma közötti alapvető különbség, de persze több más eltérés is van a két szervezet működésében.

Ezen tulajdonságok mentén lehet meghatározni azt, hogy kinek, melyik formát érdemes létrehozni. Amennyiben az alapítók/tagok elsődlegesen gazdasági tevékenységet kívánnak folytatni, úgy inkább a nonprofit társasági forma a célszerűbb, míg ha a közös tevékenység, a közös cél elérését nem a gazdasági tevékenység útján kívánják elérni, akkor elegendő lehet a civil szervezeti forma.


Tisztelt Szakértők! Szeretném megtudni, hogy mi az a nonprofit Kft? Más mint egy civil szervezet?K inek érdemes ilyet létrehoz...
galagonya
2013-02-15
Tisztelt Szakértők!
Szeretném megtudni, hogy mi az a nonprofit Kft?
Más mint egy civil szervezet?K inek érdemes ilyet létrehoznia?
benko marianna
2013-01-22
Kedves László!

Elnézést, nem kaptam tájékoztatást a hozzászólásodról, ezért válaszolok csak most, mivel most láttam meg a válaszod.

Amennyiben a kérdésed arra irányul, hogy a most január 31-ig teljesítendő bejelentéseket neked is meg kell-e tenned, akkor tájékoztatlak, hogy egyéni vállalkozónak nem nyilvántartó hatósága a Cégbíróság, így ez rád nem vonatkozik.

Kedves Mariann! Az az e-mail, amit kaptam abban a cégbíróságnál történő különböző adatok szolgáltatásáról szólt. A kön... Kedves László! A jog nem használja a "céget", mint terminológiát, ezért erre a kérdésre nem tudok egyértelmű választ ad... Kedves Mariann! Én egyéni vállalkozó vagyok, és azt szeretném kérdezni, hogy ez jogilag cégnek számít-e? Csak azért kér...
kecskes laszlo
2013-01-13
Kedves Mariann!
Az az e-mail, amit kaptam abban a cégbíróságnál történő különböző adatok szolgáltatásáról szólt. A könyvelőm azt mondta, hogy ez rám nem vonatkozik, de előfordult már, hogy mivel állandóan rohan, meg sok dolga van és kicsit szétszórt, ezért tévedett bizonyos dolgokban. Ezért gondoltam, hogy biztos ami biztos máshol is utánajárok ennek a dolognak.
Szóval igazából az a kérdés, hogy nekem kell-e adatokat szolgáltatnom a cégbíróságnak, vagy nem. Ha esetleg így már más a helyzet, akkor esetleg írj valamit.
Köszönöm!

Kedves László! A jog nem használja a "céget", mint terminológiát, ezért erre a kérdésre nem tudok egyértelmű választ ad... Kedves Mariann! Én egyéni vállalkozó vagyok, és azt szeretném kérdezni, hogy ez jogilag cégnek számít-e? Csak azért kér...
benko marianna
2013-01-11
Kedves László!

A jog nem használja a "céget", mint terminológiát, ezért erre a kérdésre nem tudok egyértelmű választ adni.

Azt tudom javasolni, hogy ha kétséged van, hogy egy adott rendelkezés vonatkozik-e rád, elsősorban kérd a könyvelőd segítségét (különösen, ha adózási szabályról van szó), vagy kifejezetten azokat a rendelkezéseket keresd, amelyek egyéni vállalkozókra vonatkoznak.

Kedves Mariann! Én egyéni vállalkozó vagyok, és azt szeretném kérdezni, hogy ez jogilag cégnek számít-e? Csak azért kér...
kecskes laszlo
2013-01-09
Kedves Mariann!

Én egyéni vállalkozó vagyok, és azt szeretném kérdezni, hogy ez jogilag cégnek számít-e? Csak azért kérdezem, mert a minap kaptam egy e-mail, ami a cégekre vonatkozó jogi változásokról szólt, és nem tudom, hogy az rám is vonatkozik-e.
Válaszodat előre is köszönöm!
sostkibir
2012-12-18
Tisztelt Tanácsadó!

Úgy néz, hogy egyesületünk egy nonprofit kft.-vel végeztetné könyvelését. Állítólag "együttműködő közösségként" ÁFA-mentes lenne a szolgáltatás. Valóban így van? S milyen feltételei, esetleg negatív következményei vannak egy ilyen konstrukciónak?

Köszönet a válaszért!
burkuty
2013-03-07
Kedves Mariann!

Mi egy alapítvány létrehozásának a menete? Kb. mennyi pénzt igényel, és hány embernek kell közreműködnie benne? Helyileg hova érdemes bejelenteni az alapítványt, tartozhat-e több településhez?

Köszönöm a választ!
benko marianna
2012-12-03
Kedves Edina!

A filmek vetítésével kapcsolatban már itt adtam választ:
http://ponttekellesz.hu/kozep-dunantuli-regio/forum/jog/27

A filmklubot lehet kötetlen formában is működtetni, nem szükséges konkrét jogi keretek megalkotása. Pár ember összefogásával, mint szervezők, bármikor lehet filmklubot működtetni.

Természetesen egyesület formájában is működtethető, ebben az esetben az egyesület alapításának feltételeinek kell eleget tenni. Azaz legalább 10 embernek kell kimondania az egyesület megalakulását, elfogadni az alapszabályt, rendelkezni a tagdíj kérdésében és megválasztani az egyesület tisztségviselőit. Részletes eljárási szabályait az alábbi jogszabályok tartalmazzák, valamennyi feltétel leírása meghaladja ezen fórum kereteit:
1959: IV. tv.
2011:CLXXV. tv.
2011:CLXXXI. tv.

Mivel gondolom, nonprofit formában kívánjátok működtetni, tehát nem jövedelemszerzés a cél, a cégalapítás feltételeire nem térek ki.

Természetesen bármilyen további kérdésed van, várom érdeklődésed!

Tisztelt Tanácsadók! A filmklub alapításnak milyen jogi feltételei vannak? Segítségüket köszönöm! Üdv! ...
edina64
2012-12-02
Tisztelt Tanácsadók!

A filmklub alapításnak milyen jogi feltételei vannak?
Segítségüket köszönöm! Üdv!
Edina
2012-10-18
Kedves Sostkibir!

A civil szervezetek nyilvántartásba vételéről rendelkező 2011. évi CLXXXI. törvény rendelkezik erről az alábbiak szerint:
21.§ (5) Ha a szervezet neve a történelem kiemelkedő személyiségének nevét tartalmazza, a kérelemhez csatolni kell a Magyar Tudományos Akadémia névviseléshez adott engedélyét.

Amennyiben egy civil szervezet ilyen nevet kíván felvenni, a bírósági kérelemhez ezt az iratot kell csatolni.

Ennél konkrétabb szabályokat az MTA Elnökének 5/2009. (X.30.) számú határozata tartalmaz, igaz, csak cégek és felsőoktatási intézményekre vonatkozóan (a civil szervezeti szabályozás még elég új, lehetséges, ezért nem született újabb szabályzat). A szabályzat alapján azt kell igazolni, hogy a szervezet tevékenysége, működése miben indokolja a választott név felvételét.

Tisztelt Tanácsadók! Érdekelne, hogy egy civil szervezet milyen feltételekkel veheti fel egy (pl. XVIII. századi) történelmi...
sostkibir
2012-10-18
Tisztelt Tanácsadók!

Érdekelne, hogy egy civil szervezet milyen feltételekkel veheti fel egy (pl. XVIII. századi) történelmi személy nevét.

Előre is köszönet a válaszért.

Hozzászólás hozzáadásához REGISZTRÁLJON vagy LÉPJEN BE rendszerünkbe
2018-03
Ke Sze Csü Szo Va
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031